Druh

Viola jooi

Rozšíření Karpaty
Popis

skalnička vysoká do 5 cm, rozkvétá během dubna,května,

Pěstování plné slunko,polostín, chudá zem
Množení samovýsevem
Poznámky