Druh

Viola corsica blue

Rozšíření  
Popis

skalnička vysoká do 15 cm, kvetoucí velmi dlouhou dobu od jara až téměř do podzimu

Pěstování plné slunce, chudá zem
Množení Ze semen - klíčí bez problémů, v dobrých podmínkách se dosti množí
Poznámky trvalá viola