Druh

Veronica prostrata alba

Rozšíření kultivar
Popis

skalnička kvetoucí začátkem léta tvořící polštáře vysoké do 8 cm

Pěstování vyžaduje slunce a dobře propustnou půdu, vhodná do koryt a malých skalek
Množení řízky v létě, poměrně snadno koření
Poznámky