Druh

Saponaria olivana

Rozšíření Kultivar
Popis

skalnička vysoká do 6 cm s květem, rozkvétá v květnu, červnu překrásnými květy

Pěstování zapotřebí plné slunce a dobrý odtok vody od kořenů
Množení dělením starších trsů
Poznámky