Druh

Mazus reptans

Rozšíření Západní Himaláje
Popis

skalnička vysoká do 3 cm, květ modrý

Pěstování vyžaduje slunce a jílovitou půdu
Množení dělením trsu během celého roku
Poznámky v černozemi neroste