Druh

Hepatica nobilis czech form

Rozšíření kultivar
Popis

Hajní rostlina, vysoká do 10 cm, kvete časně z jara

Pěstování Na jaře slunce, přes leto stín, vlhko
Množení dělením trsů
Poznámky